خیمه سرای آذری

sliderazari2

توليدكننده سازه هاي عظيم چادري، بزرگترين چادرهاي نمايشگاهي باغ تالار، چادرهاي مراسم و تشريفات، چادرهاي تفريحي، چادرهاي نظامي