تماس با ما

آدرس : تبريز ، خيابان شمس تبريزي ، چهارراه ملل متحد ، جنب  نمايشگاه شمس ، پلاك  ۵۷۴

 تلفـــــن : ۳۲۳۷۲۲۶۷ – ۰۴۱

 همــــراه : ۰۹۱۴۳۰۴۲۴۴۱

 ۰۹۱۰۷۶۵۲۴۴۱

 مديــريت : بابك آذري

از طریق فرم زیر نیز می توانید با ما در ارتباط باشید